POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pobierz: Polityka Prywatności

Adres naszej strony internetowej to: http://www.complexbud.com.pl.

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA dla współpracowników Complex – Bud Sp. z o.o. prowadzących działalność gospodarczą lub ich pracowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Pani(a) prywatność oraz dbając o to, aby wiedział Pan(i) kto i w jaki sposób przetwarza Pana(i) dane osobowe w związku z wykonaniem zawartej z Complex – Bud Spółka . z o.o. umowy, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Complex – Bud Spółka z o.o. z siedzibą w Szczucinie przy ulicy Piłsudskiego 42 (33-230) Szczucin (dalej Complex – Bud);
  2. Osobą kontaktową ze strony spółki będzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail iod@complexbud.com.pl, tel.: 14 64 40 240. Inspektor odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Complex – Bud Spółka z o.o., Pana(i) danych osobowych.
  3. Ma Pan(i) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pan(i) również prawo do żądania od Complex – Bud Spółka z o.o. zaprzestania przetwarzania Pana(i) danych.
  4. Jeżeli uzna Pan(i), że Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan(i) prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pana(i) dane osobowe mogą być przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, mogą być przetwarzane także dla potrzeb dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy i po jej rozwiązaniu, jeżeli dla potrzeb realizacji powyższych celów zajdzie taka konieczność.
  6. Podanie przez Pana(ią) danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  7. Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan(i) jest stroną lub do podjęcia działań na Pana(i) żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Complex – Bud Spółka z o.o. takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny czy sprawozdawczy) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  8. Odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą te podmioty, którym Complex – Bud Spółka z o.o. ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy czy ZUS, a także podmioty świadczące na rzecz Complex – Bud Spółka z o.o. m.in. usługi księgowe, informatyczne, prawnicze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  9. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane przez Complex – Bud Spółka z o.o. przez cały czas, przez który umowa będzie obowiązywała, a także po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy jak również przez czas konieczny z uwagi na ciążące na spółce obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. Ordynacji podatkowej.

 

Polityka Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA W PRZEGLĄDARKACH: Opera, Firefox, ChromeInternet, Explorer, Safarii,
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.