FIRMA REALIZACJE OFERTA CERTYFIKATY REFERENCJE SERWIS OGŁOSZENIA KONTAKT
© complexbud.com.pl
Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin tel. (014) 64 40 240  fax: (014) 64 40 241 NIP: 871-17-07-838   REGON: 120184872 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000251265 Kapitał zakładowy: 385.800,00 złotych

WYNIKI DO ZAPYTANIA

Szczucin, 21.02.2018r. Dotyczy: Realizacji projektu w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 Poddziałania  1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. I. Zamawiający:       Complex – Bud Sp. z o.o.       ul. Piłsudskiego 54       33-230 Szczucin II.Temat zamówienia: Dostawa 2 kompletnych instalacji elektrowni wiatrowych o mocy 5KW każda. III. Streszczenie z oceny Ofert: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, zostało rozesłane do  potencjalnych oferentów oraz było dostępne w siedzibie firmy. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Firma Complex-BUD Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie ofertowe nr 09/COMPLEX-BUD SP. Z O.O./2017 na: dostawę 2 kompletnych instalacji elektrowni wiatrowych o mocy 5KW każda. zostało anulowane. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.