FIRMA REALIZACJE OFERTA CERTYFIKATY REFERENCJE SERWIS OGŁOSZENIA KONTAKT
© complexbud.com.pl
Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin tel. (014) 64 40 240  fax: (014) 64 40 241 NIP: 871-17-07-838   REGON: 120184872 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000251265 Kapitał zakładowy: 385.800,00 złotych

ZAPYTANIA

Szczucin, 28.12.2017 r. Dotyczy: Realizacji projektu w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 Poddziałania 1.2.1.  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020.  Zamawiający:       Complex – Bud Sp. z o.o.       ul. Piłsudskiego 54       33-230 Szczucin PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  1. Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych i dokumentacji wykonawczych, wraz z nadzorem autorskim. 2. Wykonanie symulacji energetycznych. 3. Dostawa materiałów do wykonania konstrukcji stalowej, betonów posadzkowych, elementów izolacji elewacyjnej budynku. 4. Dostawa okien PCV. 5. Dostawa drzwi zewnetrznych i wewnetrznych. 6. Dostawa bram segmentowych. 7. Dostawa systemów wentylacji mechanicznej. 8. Dostawa instalacji pomp ciepła. 9. Dostawa generatorów wiatrowych. 10. Dostawa instalacji fotowoltaicznych. 11. Dostawa instalacji solarnych.

WYNIKI DO ZAPYTAŃ

                Dotyczy: Realizacji projektu w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zamawiający:       Complex – Bud Sp. z o.o.       ul. Piłsudskiego 54       33-230 Szczucin 1. Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych i dokumentacji wykonawczych, wraz z nadzorem autorskim. 2. Wykonanie symulacji energetycznych. 3. Dostawa okien PCV. 4. Dostawa drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.
  Szczucin, 22.01.2018 r.
OGŁOSZENIA