FIRMA REALIZACJE OFERTA CERTYFIKATY REFERENCJE SERWIS OGŁOSZENIA KONTAKT
© complexbud.com.pl
Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin tel. (014) 64 40 240  fax: (014) 64 40 241 NIP: 871-17-07-838   REGON: 120184872 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000251265 Kapitał zakładowy: 385.800,00 złotych

ZAPYTANIE

Szczucin, 28.12.2017 r. Zamawiający:       Complex – Bud Sp. z o.o.       ul. Piłsudskiego 54       33-230 Szczucin
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn  Przygotowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwalających na stworzenie nowych obiektów budowlanych z możliwością adaptacji istniejących, wyposażonych w system komunikacji dwukierunkowej, bilansującej zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną pozyskiwaną z kilku źródeł OZE”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach Działania Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.  Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/COMPLEX-BUD SP. Z O.O./2017
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa instalacji pomp ciepła. Dokumentacja zapytania do pobrania: ZAPYTANIE.PDF